Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Roma Education Fund, Ungaria

 

Roma Oktatási Alap

ROMA EDUCATION FUND (REF)

Cum şi de ce a fost creat Roma Education Fund?

În iulie 2003 a avut loc în Budapesta prima conferinţă regională de înalt nivel pentru romi – “Romii într-o Europă extinsă: Provocări pentru viitor”. Țările participante au fost Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Macedonia, România, Serbia, Muntenegru şi Slovacia. Conferinţa a fost finanţată de către Banca Mondială, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Comisia Europeană, UNDP, Banca de Dezvoltare a Consilului Europei şi de către guvernele Ungariei, Finlandei şi Suediei.

Prin această conferinţă s-a dorit:

(a)Să se înfiinţeze Deceniul de Incluziune al Romilor 2005-2015 prin care ţările se vor focaliza pe reducerea decalajelor existente din punct de vedere economic şi social între romi şi populaţia majoritară;
(b)Infiinţarea Roma Education Fund.

La această conferinţă, Banca Mondială şi-a asumat responsabilitatea de a prelua administrarea tehnică a Fondului de Educaţie pentru un an, în consultare cu alte organizaţii internaţionale, donori, romi şi alţi actori. În decembrie 2004 a avut loc la Paris o conferinţă, asigurată de această administraţie tehnică, care a marcat înfiinţarea propriu-zisă a Fondului. Un total de aproximativ de 34 milioane Euro a fost înregistrat pentru perioada 2005 – 2015 din partea a 8 donori bilaterali (Canada, Grecia, Irlanda, Olanda, Slovenia, Suedia, Elveţia şi Marea Britanie), fundaţii particulare şi agenţii multilaterale (CEB şi Banca Mondiala).

În 12 mai 2005, Fondul de Educaţie pentru Romi a fost înregistrat ca o fundaţie elveţiană şi a început să opereze prin biroul de la Budapesta. În 17 februarie 2006, Roma Education Fund a fost de asemenea înregistrat ca o fundaţie maghiară. Fiecare fundaţie, cu preşedinte de consiliu de etnie romă, are un consiliu de directori distinct şi separat compus din reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ale diferitelor entităţi publice şi ale organizaţiilor neguvernamentale.

Misiune şi Obiective

Misiunea organizaţiei Roma Education Fund este de a contribui la ameliorarea decalajelor existente între populaţia de romi şi de ne-romi din punctul de vedere al rezultatelor educaţionale, prin politici şi programe care să sprijine o educaţie de calitate pentru romi, inclusiv desegregarea sistemului educaţional.

Obiectivul principal este acela de a sprijini elaborarea şi implementarea de politici care să contribuie la includerea romilor în sistemul educaţional.

Direcţii de acţiune

REF are patru mari direcţii de acţiune:

(1) furnizarea de granturi pentru consorții formate din organizații non-guvernamentale și pentru instituții publice care implementează proiecte de reformă a învățământului;

(2) acordarea de împrumuturi care asigură sprijinul necesar în implementarea eficientă a fondurilor Uniunii Europene în cadrul proiectelor din domeniul educației;

(3) furnizarea de burse pentru studenții romi;

(4) inițierea cercetărilor și a unui dialog pe problemele care afectează educația copiilor romi, cum ar fi prevalența copiilor romi în învățământul special, segregarea și finanțarea învățământului.

După opt ani de funcționare, Roma Education Fund consideră că a reușit să contribuie în mod considerabil la schimbarea atitudinilor și a angajamentelor față de educația romilor. Mai multe guverne, mai multe primării, o multitudine de actori și donatori ai Uniunii Europene, precum și societatea civilă lucrează împreună pentru a investi în educația romilor, cu tot mai multe proiecte de calitate implementate în domeniu. Cumulul acestor realizări arată că, în condițiile în care decalajele nu au putut fi eliminate complet în doar opt ani, a fost însă posibilă ameliorarea acestora, datorate activităților fundației Roma Education Fund.

Cu doar un deceniu în urmă, ideea frecventării în mod regulat a școlii de către copiii romi părea imposibilă. Programele și politicile fundației Roma Education Fund au demonstrat faptul că, prin intermediul investițiilor și acțiunilor corespunzătoare, chiar și cele mai defavorizate categorii pot reuși în etapa pre-școlară, în școala primară, reușesc să acceada la cursuri vocaționale de calitate sau la liceu și le absolvă cu rezultate academice egale sau apropiate de colegii lor majoritari, se califică pentru un loc la universitate și chiar avansează la etapa studiilor postuniversitare.

CONTACT

REF Headquarters in Hungary
Terez krt. 46
Mark Center
Budapest, 1066
Hungary
Phone: +36-1-235-8030
Phone: +36-1-327-0613
Fax: +36-1-235-8031
E-mail: info@romaeducationfund.org

Pentru mai multe informații despre activitățile desfășurate de Roma Education Fund, puteți vizita website-ul REF