Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

 

Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” este o organizație de drept privat, înființată în 1999, cu caracter ne-patrimonial, apolitic, ne-guvernamental, de tip fundație.

Misiunea Agenției este orientată în vederea păstrării și afirmării personalității romilor, a recunoașterii lor ca minoritate etnică și națională, prin activități de cercetare, documentare și difuzare, elaborare și implementarea politicilor sociale în folosul romilor.

Obiectivele Agenției “Împreună” au vizat de-a lungul timpului atât dezvoltarea comunităților locale de romi precum și dezvoltarea relațiilor de cooperare și parteneriat cu instituții publice centrale și locale. Aceste obiective s-au reflectat în activitatea depusă. Astfel, proiectele derulate în domenii precum dezvoltarea comunitară locală, ocuparea, dezvoltarea capacității instituționale a ong-urilor, facilitarea parteneriatelor locale, formarea de rețele de tineret, programele pentru femei rome, dar și multitudinea de cercetări întreprinse pentru a analiza situația romilor pe piața muncii, au evidențiat preocuparea fundației noastre pentru incluziunea socială a romilor sub mai multe aspecte.

Din 1999, Agenția “Împreună” a gestionat peste 50 programe sprijinite financiar de către Comisia Europeană, Banca Mondială, Fundația Soros, Fundațiile Olandeze, Roma Education Fund, Ambasada SUA, etc. Din 2002 Agenția “Împreună” creează și sprijină politici sociale pentru romi (Bursa locurilor de muncă, Caravana ocupării, Strategia pentru îmbunătățirea situației romilor). Am fost de asemenea contractați împreună cu alte organisme pentru a acorda Asistență Tehnică Guvernului României în gestionarea programelor Phare, a granturilor, facilitării comunitare, formarea de rețele și acces la servicii sociale. Obiectivele noastre se situează pe două planuri. În primul rând lucrăm pentru dezvoltarea locală a comunităților de romi prin metoda facilitării comunitare. Pe de altă parte am dezvoltat programe la nivel național pe domenii specifice precum: educație, ocupare, tineret, gen, participare civică locală, etc. pentru dezvoltarea și adaptarea politicilor de incluziune socială la nevoile comunităților de romi.

Rezultatele noastre din ultimii 15 ani ne-au arătat că acolo unde se lucrează ÎMPREUNĂ pentru aceste obiective, schimbările în bine sunt posibile și generează la rândul lor alte schimbări.

Credem cu tărie într-o lume în care trăim Împreună, fără a ne fi frică să ne lăsăm copiii să se joace cu romii doar pentru că aceştia sunt romi; muncim zi de zi pentru a provoca reflecţii, atât în interiorul cât şi în exteriorul comunităţii rome, care să conducă către o dezvoltare armonioasă a societăţii în care trăim; considerăm că noi, ca şi cetăţeni români de etnie romă, trebuie să avem aceleaşi drepturi şi obligaţii ca toţi ceilalţi; suntem convinşi că fiecare dintre noi trebuie să învăţăm să dăm (informaţie, resurse, încredere etc.), pentru a primi (dezvoltare, bunăstare, solidaritate).

Pentru toate acestea şi multe altele care nu pot fi cuprinse în cuvinte trebuie să învăţăm să lucrăm, trăim, învăţăm, râdem, plânge, convieţui ÎMPREUNĂ.

Pentru mai multe detalii despre Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună” accesați http://www.agentiaimpreuna.ro/ și http://blog.agentiaimpreuna.ro/.