Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fundaţia Roma Education Fund Romania va organiza întâlnirea de lucru cu monitorii școlari, contractați în cadrul proiectului “Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” (POSDRU ID 140080)

 

Întâlnirea se va desfăşura în zilele 14 – 15 martie 2015 la Rin Grand Hotel România. Această întâlnire face parte din activitatea A2 – Evaluarea și monitorizarea proiectului. Scopul acestei întâlniri de lucru este cel de a planifica activitățile ce vor fi desfășurate în școli și de a stabili tehnici și metode de lucru cât mai eficiente pentru implementarea optimă a activităților, în vederea atingerii indicatorilor și a rezultatelor preconizate în proiect.

În cadrul întâlnirii, monitorii școlari vor fi informați despre rolul și sarcinile pe care le vor avea în implementarea proiectului, obiectivele, activitățile și locațiile în care se derulează proiectul, componentele procesului de monitorizare al proiectului în care vor fi direct implicați. De asemenea, monitorii școlari vor fi instruiți pe Procedura de raportare din cadrul proiectului și vor lucra efectiv pe documentele lunare de raportare pe care le vor avea de realizat, fiindu-le prezentate și explicate instrumentele de lucru și formularele de raportare din cadrul activității de monitorizare. Întâlnirea va conţine sesiuni privind implementarea metodologiilor SEI şi ADS realizate în cadrul proiectului și o sesiune pe componenta de mentorat a proiectului, asigurată de către partenerul național Agenția de dezvoltare “Împreună”.

Monitorii școlari vor coordona și monitoriza activitățile desfășurate în proiect la nivelul școlilor beneficiare. Activităţile desfăşurate în următoarea perioadă de către monitorii participanți la întâlnire vor contribui la atingerea indicatorilor stabiliți prin proiect.

Proiectul ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” este iniţiat şi implementat de Fundaţia Roma Education Fund Romania în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi cu Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoară în perioada aprilie 2014 – august 2015. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.

Înfiinţată în 2009, Fundaţia Roma Education Fund (REF) Romania este o organizaţie non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaţionale dintre populaţia romă şi ne-romă şi de a acţiona ca un catalizator pentru accesul egal la o educaţie de calitate pentru toţi copiii romi.