Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fundaţia Roma Education Fund Romania desfășoară campania de informare și conștientizare în școli și comunități în cadrul proiectului “Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” (POSDRU ID 140080)

Bucureşti, 7.07.2015

 

Ref: Fundaţia Roma Education Fund Romania desfășoară campania de informare și conștientizare în școli și comunități în cadrul proiectului Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi(POSDRU ID 140080).

Această campanie este dedicată părinților/tutorilor copiilor de etnie romă și se desfășoară în cadrul activității A11.2 – Realizarea de sesiuni de informare și conștientizare în ce privește corectarea și prevenirea măsurilor de părăsire a școlii în 50 de comunități de romi și 50 de școli din regiunile proiectului.

Cu ajutorul monitorului din fiecare școală, mentorii SEI (Servicii educaționale intensive) și ADS (A doua șansă) au selectat părinți / tutori ai copiilor de etnie romă din comunități. Cele 50 de sesiuni de informare și conștientizare din cele 50 comunități sunt susținute de mentori  SEI și / sau ADS, cu sprijinul monitorului din fiecare școală, dar și de expertul publicitate și informare în deplasările realizate pe parcursul proiectului.

IMG_1390

În cadrul sesiunilor sunt prezentate informații relevante pentru informarea și conștientizarea în ceea ce privește remedierea și masurile de prevenire a părăsirii școlii; de asemenea, este prezentat un spot video cu subiect relevant, iar la sfârșitul sesiunii sunt împărțite pliante participanților.

Obiectivul acestor sesiuni este de a-i ajuta pe părinții/tutorii elevilor să își formeze o viziune cu privire la importanța școlarizării, si de asemenea de a crea un moment de reflecție pentru părintele / tutorele unui copil asupra consecințelor lipsei educației. Informațiile prezentate în cadrul sesiunilor vor scoate în evidență faptul că lipsa școlarizării va reduce oportunitățile tinerilor de a-si gasi locuri de munca stabile si decente.

De asemenea, părinții primesc informații cu privire la ce ar putea să facă pentru a oferi sprijin copilului la școală, ca de exemplu: să vorbească cu copilul despre importanța educatiei, să îl ajute pe copil la teme, să participe la ședințele cu părinții, să se implice în activitățile școlare și extra-școlare, etc.

Implicarea părinților în educația copilului, la școală și acasă, are un impact semnificativ asupra succesului copilului și a vieții sale, în general. Conform cercetărilor, copiii unor părinți implicați absentează mai rar, au performanțe școlare mai bune, si acced la nivele mai înalte de educație. Cercetările arată că un mediu familial care încurajează învățarea este mai important decat venitul părinților, nivelul educațional sau background-ul cultural. Implicându-se activ în educația copiilor lor, părinții le transmit acestora un mesaj important: că sunt interesați de activitățile copiilor, iar școala este importantă.

IMG_1335

În cadrul sesiunii, mentorii și expertul informare și publicitate oferă exemple pozitive, de persoane de etnie romă, care au un loc de muncă datorită faptului ca au mers la școală.

Proiectul ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” este iniţiat şi implementat de Fundaţia Roma Education Fund Romania în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi cu Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoara în perioada aprilie 2014 – august 2015. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie. Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) România este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru asigurarea accesului egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Expert informare şi publicitate

Mihaela Dajiu

0728.995.336

mihaela.dajiu@romaeducationfund.org