Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fundaţia Roma Education Fund Romania a organizat conferințele cu titlul „Măsurile de menținere și reintegrare în școală a copiilor/adulților romi în programe educaționale de tip „A Doua Șansă” în cadrul proiectului ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” (POSDRU ID 140080)

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Ref:  Fundaţia Roma Education Fund Romania a organizat conferințele cu titlul „Măsurile de menținere și reintegrare în școală a copiilor/adulților romi în programe educaționale de tip  „A Doua Șansă” în cadrul proiectului ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” (POSDRU ID 140080).

Aceste evenimente s-au desfăşurat în zilele 9-10 decembrie 2015 la Hotel Yesterday din București şi s-au bucurat de participarea reprezentanților Inspectoratelor Școlare Județene, cadrelor didactice implicate în procesul de prevenire și corecție a părăsirii timpurii a școlii implicați în cadrul proiectului, dar și de prezența reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Aceaste conferințe fac parte din activitatea Activitatea 9.3 – Organizarea unei mese rotunde cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale.

Atât masa rotundă din 9 decembrie cât și întâlnirea cu reprezentanții ISJ-urilor din 10 decembrie au oferit un cadru comun pentru interacţiune şi dezbateri cu privire la îmbunătățirea programului educațional de tip A Doua Șansă, un schimb de experienţă și vor extinde aria de conștientizare asupra problematicii părăsirii școlii timpuriu de către romi la nivel național. Acestea vor asigura premise sigure de îmbunătățire a aplicării măsurilor de reducere a abandonului școlar și facilitarea accesului la educație a grupurilor vulnerabile și în alte școli din afara proiectului.

La această etapă au fost prezente un număr de aproximativ 100 de persoane din judeţele Bacău, Brașov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Cluj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Iași, Ilfov, Prahova, Sibiu, Suceava, Tulcea.

Proiectul ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” este iniţiat şi implementat de Fundaţia Roma Education Fund Romania în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi cu Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoara în perioada aprilie 2014 – decembrie 2015. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie. Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) România este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru asigurarea accesului egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Expert informare şi publicitate

Mihaela Dajiu

0728.995.336

mihaela.dajiu@romaeducationfund.org