Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fundaţia Roma Education Fund Romania a finalizat schimbul de experiență și bune practici organizat în cadrul proiectului ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” (POSDRU ID 140080)

Bucureşti, 22.06.2015

 

Schimbul de experiență și bune practici s-a desfăşurat în zilele 15 – 17 iunie 2015 la Hotel Perla din stațiunea Mamaia şi s-a bucurat de participarea monitorilor, profesorilor și mentorilor implicați în cadrul proiectului, dar și de prezența altor cadre didactice din alte unități școlare. Acest schimb de experiență și bune practici face parte din activitatea A9.2 Organizarea de sesiuni de schimburi de experiență a lecțiilor învățate și bunelor practici în implementarea programelor de prevenire și corectare a părăsirii școlii.

Aceste schimburi de experiență organizate pentru cele 5 regiuni de implementare a proiectului creează cadrul propice de împărtășire a lecțiilor învățate și bune practici în dezvoltarea și implementarea de măsuri preventive și corective aplicate elevilor de etnie romă. Acestea vor asigura premise sigure de îmbunătățire a aplicării măsurilor de reducere a abandonului școlar și facilitarea accesului la educație a grupurilor vulnerabile și în alte școli din afara proiectului.

La această etapă au fost prezente un număr de aproximativ 150 de persoane selectate din 43 de unităţi şcolare din judeţele Bacău, Botoşani, Brăila, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Cluj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Prahova, Sibiu, Suceava.

Întâlnirea a conţinut sesiuni privind informarea și conștientizarea pentru personalul implicat în implementarea de măsuri preventive sau corective de părăsire a școlii și prezentări ale nivelului de aplicare a procedurii și conținuturilor documentelor de raportare, conform  metodologiei de monitorizare si evaluare. De asemenea, în cadrul unor ateliere de lucru, persoanele participante au făcut schimb de experiență și bune practici în implementarea proiectului, pe componenta SEI (servicii educaționale intensive) și ADS (a doua șansă).

Proiectul ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” este iniţiat şi implementat de Fundaţia Roma Education Fund Romania în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi cu Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoara în perioada aprilie 2014 – august 2015. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie. Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) România este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru asigurarea accesului egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Expert informare şi publicitate

Mihaela Dajiu

0728.995.336

mihaela.dajiu@romaeducationfund.org