Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fundaţia Roma Education Fund Romania a demarat cercetarea cu privire la situația părăsirii școlii de către elevii romi în cele 5 regiuni cărora li se adresează proiectul “Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” (POSDRU ID 140080)

Bucureşti, 23.04.2015

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Ref: Fundaţia Roma Education Fund Romania a demarat cercetarea cu privire la situația părăsirii școlii de către elevii romi în cele 5 regiuni cărora li se adresează proiectul Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi(POSDRU ID 140080).

Prin studiul prevăzut în cadrul proiectului se vor obține date concrete cu privire la situația curentă a fenomenului de părăsire a școlii, în școlile participante în proiect, precum și rezultatele obținute în urma implementării activităților de prevenire și corectare a părăsirii școlii. Realizarea acestei cercetări face parte din activitatea A 10. Elaborarea unui studiu cu privire la situația părăsirii liceului în cele 5 regiuni cărora li se adresează proiectul.

Obiectivele studiului sunt corelate cu obiectivele generale și operaționale asumate în proiect, conlucrând în mod logic la atingerea acestora din urmă. Astfel, obiectivele studiului sunt următoarele:

  • Obținerea de date concrete cu privire la situația curentă a fenomenului de părăsire a școlii, în școlile participante în proiect, precum și rezultatele obținute în urma implementării activităților de prevenire și corectare a părăsirii școlii;
  • Evaluarea impactului real al proiectului din prisma corectării părăsirii timpurii a școlii prin programele ”A doua șansă” derulate în proiect, prevenirii părăsirii timpurii a școlii prin pachetele suport furnizate elevilor și îmbunătățirii competențelor persoanelor implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii;
  • Furnizarea de input-uri relevante pentru dezvoltarea de noi strategii și propuneri de politici educaționale regionale și locale privind reducerea absenteismului și abandonului școlar, dar și privind menținerea și reintegrarea școlară a grupurilor vulnerabile.

REF Romania împreună cu partenerul Agenția de Dezvoltare ”Împreună” și partenerul transnațional REF Ungaria, vor realiza această cercetare în toate cele 43 de unități școlare (din regiunile București – Ilfov, Sud – Muntenia, Sud – Est, Nord- Est și Centru) care găzduiesc centre de pregătire A doua șansă (ADS) și Sprijin Educațional Intensiv (SEI) unde se derulează specific intervenția, în baza unei metodologii ce va cuprinde instrumente de cercetare precum: interviuri, chestionare și focus grupuri (discuțiile de grup). Activitatea va fi realizată în colaborare cu un expert din cadrul partenerului transnațional, pentru a conferi o dimensiune comparativă cu alte țări ale UE.

În cadrul cercetării se vor colecta date de la fiecare dintre următoarele grupuri țintă:

  • 310 adulți romi, beneficiari de programe de tipul ”A doua șansă”;
  • 500 de elevi romi din clasele IX-XII/XIII, beneficiari ai unui pachet de servicii integrate de mentorat, orientare, consiliere educațională și subvenții/burse;
  • 500 de elevi romi din clasele IX-XII/XIII, non-beneficiari ai proiectului, din aceleași licee în care proiectul se implementează;
  • 220 de persoane (profesori în general) implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a fenomenului părăsirii școlii in randul elevilor romi.

În urma analizării și interpretării datelor obținute, va fi elaborat un raport de cercetare ce va fi prezentat în cadrul conferinței europene care va extinde aria de conștientizare asupra problematicii, la nivel European, privind părăsirea timpurie a școlii de către elevi romi.

Proiectul ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” este iniţiat şi implementat de Fundaţia Roma Education Fund Romania în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi cu Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoara în perioada aprilie 2014 – august 2015.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie. Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) România este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru asigurarea accesului egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Expert informare şi publicitate

Mihaela Dajiu

0728.995.336

mihaela.dajiu@romaeducationfund.org