Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Stadiul actual de implementare

 

Stadiul actual de implementare a proiectului – Februarie 2015

Activitățile proiectului „Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi” au fost demarate în luna aprilie 2014. În perioada imediat următoare (mai – septembrie 2014) Fundația Roma Education Fund Romania împreună cu Agenția de dezvoltare Comunitară “Împreună” s-au ocupat de selecția elevilor care fac parte din grupul țintă al proiectului.

În perioada august – noiembrie 2014, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, au fost analizate unitățile școlare cu posibilitatea de a implementa programele educaționale Sprijin Educațional Intensiv (SEI) și  A Doua Șansă (ADS). Pe baza recomandărilor primite de la Inspectoratele Județene s-a realizat o preselecție a unităților școlare unde au avut loc întâlniri cu directorii, inspectorii școlari, generali și pentru minorități, întâlniri în care s-au prezentat cele două componente SEI și ADS. Astfel, s-a desfășurat procesul de selecție a unităților școlare în care se vor desfășura programele educaționale din cadrul proiectului. În aceeași perioadă s-a desfășurat procedura de selecție a cadrelor didactice și a monitorilor care vor asigura procesul de instruire și s-a realizat procesul de depunere dosare de candidatura al profesorilor și monitorilor.

În perioada 21 – 23 noiembrie 2014, a avut loc la Predeal, cursul de formare pentru mentori în cadrul programelor de Sprijin Educaţional Intensiv (SEI) şi A Două Şansă (ADS), organizată de Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, partener național în proiect. Întâlnirea de lucru a vizat informarea celor 65 de mentori pentru prestarea, la un nivel calitativ cât mai bun, a serviciilor de mentorat din cadrul proiectului, în conformitate cu programul de mentorat. Obiectivele întâlnirii au fost prezentarea principiilor de baza ale programului de mentorat din cadrul proiectului, a principalelor responsabilităţi ale mentorilor, analiza curriculumului programului (competenţe urmărite, teme şi subteme, tipuri de activităţi de mentorat, monitorizarea progresului persoanelor mentorate), descrierea unor activităţi de învăţare adecvate pentru grupurile de elevi, respectiv de adulţi şi exersarea proiectării activităţilor tematice pentru persoanele mentorate.

În luna ianuarie 2015, Fundaţia Roma Education Fund (REF) Romania a organizat, două cursuri de formare pentru îmbunătățirea competențelor a 220 de cadre didactice din regiunile Centru, Nord-Est, Sud-Est, Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către persoanele de etnie romă.

Primul curs a fost organizat în București în perioda 16 – 18 ianuarie. La această etapă au fost prezente un număr de 78 de cadre didactice selectate din aproximativ 40 de unităţi şcolare din judeţele Bacău, Botoşani, Brăila, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Cluj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Prahova, Sibiu, Suceava. Cursul a conţinut sesiuni privind implementarea metodologiilor SEI realizate în cadrul proiectului. Metodele de formare folosite sunt participative, dezvoltând abilităţi importante pentru procesul de învăţare cum ar fi comunicare, planificare şi analiza critică. Profesorii participanţi vor folosi lecţiile învăţate şi bunele practici în implementarea sesiunilor prin activităţi de sprijin educaţional intensiv la Limba Română, Matematica/Istorie, activităţi dedicate grupului ţintă format din 500 de elevi romi din clasele IX-XII/XIII aflaţi în risc de părăsire timpurie a sistemului educaţional.

Al doilea curs de formare a fost organizat in perioada 23 – 25 ianuarie 2015 pentru 160 de cadre didactice implicate în implementarea de măsuri corective de părăsire timpurie a şcolii – programul “A doua şansă”.

Obiectivul cursului de formare a fost dobândirea de competențe profesionale în ceea ce privește consilierea în educația adulților, tehnici de negociere în relația școală-comunitate, adaptarea demersului didactic la caracteristicile educației adulților și legislația românească și europeană privind egalitatea de șanse.

La începutul lunii februarie 2015 Fundaţia Roma Education Fund România a început activităţile de Sprijin Educaţional Intensiv (SEI) şi A Doua Şansă (ADS) în școlile selectate din regiunile Centru, Nord-Est, Sud-Est, Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, în cadrul proiectului ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” (POSDRU ID 140080). În prezent, 500 de elevi romi din clasele X – XII/XIII, selectaţi în cadrul proiectului, beneficiază de sesiuni suplimentare la materiile Limba și Literatura Română şi Matematică/Istorie pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele la aceste materii. De asemenea, 310 adulţi de etnie romă care nu au absolvit învăţământul obligatoriu urmează programul A Doua Șansă pentru învăţământul secundar inferior pentru dobândirea competenţelor de bază. Aceste activitati sunt completate de programul de mentorat care are scopul de a sprijini succesul şcolar atât al copiilor de gimnaziu, cât şi al părinţilor acestora, cursanţi ADS.

Proiectul are în vedere şi elaborarea unui studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurii a şcolii în cele 5 regiuni cărora li se adresează proiectul. Obiectivele studiului sunt de a obţine date concrete pentru implementarea adecvată a măsurilor de prevenire şi corectare a părăsirii şcolii şi de a evalua impactul real al proiectului cu privire la diminuarea ratei de părăsire timpurii a şcolii în cele 5 regiuni.

Până în prezent, au avut loc întâlniri de lucru cu patenerii pentru stabilirea reperelor metodologiei de cercetare, elaborarea instrumentelor de cercetare (metodologie de cercetare, chestionar, instrucţiuni aplicare chestionar, detaliere eşantion, etc.) şi  colectarea datelor prin chestionar – primul val.

Pentru a atinge obiectivul de evaluare a impactul proiectului în rândul beneficiarilor, datele sunt colectate în două momente de timp diferite: la începutul intervenţiei proiectului şi după încheierea intervenţiei. Astfel, vom putea compara evoluţia între grupul de elevi beneficiari  (grup experimental în limbaj de specialitate) şi grupul de elevii care nu au beneficiat de intervenţie (grup de control).

Datele vor fi colectate, prin chestionar special conceput, atât direct de la  elevi, dar şi de la părinţii/tutorii acestora. Astfel vom putea compara evoluţia ambelor categorii de elevii care au un profil social similar.