Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Școlile în care se implementează proiectul

 

În perioada octombrie – noiembrie 2014, au fost selectați 500 de elevi romi cu risc de părăsire timpurie a şcolii din unități școlare din regiunile Centru, Nord-Est, Sud-Est, Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia. Selecţia a fost realizată de către Fundația Roma Education Fund Romania împreună cu partenerul Agenţia de Dezvoltare Comunitară ,,ÎMPREUNĂ”. Pe toată perioada procesului de selecție, echipa proiectului a colaborat cu unitățile școlare, aceștia facilitând selectarea elevilor din clasele X – XII/XIII.

Pentru selectarea elevilor beneficiari ai proiectului, s-a realizat o metodologie de selecție care să țină cont de criteriile de selecție și o serie de instrumente precum: fișă de preselecție pentru elevi (s-au avut în vedere 2 mari categorii de criterii și anume situația socio-economică a familiei și situația școlară) și grila de evaluare. În urma evaluării fișelor de preselecție cu elevi, s-a întocmit Tabelul centralizator cu elevii beneficiari ai proiectului, acesta fiind agreat și aprobat de către directorul unității școlare.

Dosarul de selecție a cuprins următoarele documente:

  • Formularul de aplicare;
  • Declarație pe proprie răspundere privind informațiile completate în formularul de aplicare;
  • Adeverința eliberată de liceul la care elevul este înscris, în anul școlar 2014 – 2015, care să conțină următoarele informații:
  • elevul este înscris în anul școlar 2014 – 2015, în învățământul liceal, nivelul clasei, profilul clasei;
  • media anului școlar anterior (2013 – 2014);
  • numărul total de absențe nemotivate avute în anul școlar anterior (2013 – 2014).

Lista școlilor în care se implementează proiectul:

 

Nr. Crt. Județ Nume școală
1. București Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”
2. Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”
3. Colegiul Economic Viilor
4. Bacău Colegiul Național “Vasile Alecsandri” – Bacău
5. Şcoala “Mihail Andrei” – Buhuși
6. Brașov Liceul Teoretic ”Victor Jinga” – Săcele
7. Şcoala Gimnazială Ormeniș
8. Botoșani Liceul “A.T.Laurian” -Botoşani
9. Brăila Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu” – Brăila
10. Liceul Teoretic „George Vâlsan”- Făurei
11. Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius”-Brăila
12. Şcoala Gimnazială Şuţeşti
13. Şcoala Gimnazială Râmnicelu
14. Şcoala Gimnazială “Anton Pann”
15. Buzău Grup Școlar de meserii și servicii-Buzău
16. Şcoala Gimnazială Podgoria
17. Liceul Tehnologic “Henri Coandă”
18. Călărași Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”-Olteniţa
19. Şcoala Gimnazială Oltenița
20. Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă” – Călărași
21. Şcoala Gimnazială Nr. 1- Chirnogi
22. Cluj Liceul Tehnologic Special „Samus”- Cluj – Napoca
23. Galați Colegiul Naţional „Calistrat Hogaș”- Tecuci
24. Colegiul de industrie alimentară „Elena Doamna” – Galaţi
25. Şcoala Gimnazială Nr. 1 – Brăhășești
26. Şcoala Gimnazială Nr. 1 – Toflea
27. Giurgiu Liceul Teoretic „Tudor Vianu” – Giurgiu
28. Liceul Teoretic Nicolae Cartojan – Giurgiu
29. Şcoala Gimnazială Nr.6 „Savin Popescu” – Giurgiu
30. Şcoala Gimnazială Vedea
31. Ialomița Liceul Înălțarea Domnului – Slobozia
32. Iași Colegiul Tehnic “Ioan C. Ștefănescu” – Iaşi
33. Liceul Pedagogic “Vasile Lupu” – Iaşi
34. Ilfov Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”-Brăneşti
35. Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru”- Ciorogârla
36. Şcoala Nr.1 – Pantelimon
37. Mureș Grup Școlar „Gheorghe Șincai”-Târgu Mureş
38. Liceul Tehnologic “Ioan Bojor” – Reghin
39. Prahova Liceul Tehniologic Transporturi Ploiești -Ploieşti
40. Sibiu Colegiul Tehnic Mediensis – Mediaș
41. Suceava Liceul Tehnologic „Oltea Doamna”- Dolhasca
42. Tulcea Şcoala Gimnazială Hamcearca
43. Şcoala Gimnazială Baia