Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Rezultatele așteptate

 

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului

 • Web-site al proiectului pentru diseminarea informaţiilor privind serviciile pe care le oferă proiectul;
 • O platformă online inter-regională pentru educaţia grupurilor dezavantajate;
 • O bază de date a proiectului;
 • 310 adulţi romi care nu au absolvit învăţământul obligatoriu beneficiari de măsuri corective de părăsire a şcolii prin participarea la programul A doua şansă;
 • 500 elevi de clasele IX-XII/XIII beneficiari de activităţi de sprijin educaţional pentru implementarea măsurilor preventive educaţionale;
 • 810 beneficiari ai pachetului de servicii integrate de mentorat, orientare, consiliere, subvenţii, burse şi premii;
 • O tabără organizată pentru dezvoltarea personală a elevilor romi;
 • Cursuri de formare a profesorilor, mentorilor şi a monitorilor şcolari;
 • Sesiuni de schimb de experienţă a lecţiilor învăţate şi bunelor practici în implementarea programelor de prevenire şi corectare a părăsirii şcolii;
 • Un studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurii a şcolii în cele 5 regiuni în care se desfășoară proiectul;
 • O campanie de informare şi conștientizare pentru actorii implicaţi în măsuri de prevenire şi corectare a părăsirii şcolii de către elevii romi în 50 de comunități de romi și 50 de școli din regiunile proiectului;
 • Conferinţă europeană cu minim 70 de participanţi care va extinde la nivel european aria de conștientizare a problematicii părăsirii timpurie a şcolii de către romi.