Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentare

 

Beneficiar: Roma Education Fund Romania

Parteneri:

 • Agenţia de Dezvoltare Comunitară ,,ÎMPREUNĂ”, Partener 1 naţional
 • Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund), Partener 2 transnaţional

Perioada de implementare: Aprilie 2014 – August 2015

Proiect finanțat prin POSDRU 2007 – 2013

Numărul de identificare: POSDRU/162/2.2/S/140080

Regiunile în care se derulează proiectul: Centru, Nord-Est, Sud-Est, Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia

Obiectiv general

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.

Obiectivele specifice

 • Asigurarea accesului la educaţie pentru 310 adulţi de etnie romă, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (au absolvit învăţământul primar, însă nu au finalizat învăţământul secundar) prin furnizarea programului A doua şansă, dar şi a unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere şi subvenţii;
 • Asigurarea accesului egal la educaţie pentru un număr de 500 de elevi romi din clasele IX-XII/XIII aflaţi în risc de părăsire timpurie a sistemului educațional, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de mentorat, orientare şi consiliere, sprijin educaţional suplimentar şi subvenţii;
 • Îmbunătăţirea competenţelor a 220 de persoane implicate în implementarea măsurilor de prevenire şi de corectare a părăsirii şcolii de către persoanele de etnie romă.

Grup ţintă

 • 500 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
 • 500 părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
 • 310 persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;
 • 150 persoane implicate în dezvoltarea şi implementarea de programe educaţionale de tip A doua şansă;
 • 70 persoane implicate în dezvoltarea programelor de prevenire a abandonului şcolar.

Principalele activităţi ale proiectului

 • Dezvoltarea unei platforme online pentru educaţia grupurilor dezavantajate;
 • Implementarea de măsuri corective de părăsire a şcolii prin derularea programului A doua şansă pentru 310 adulţi romi care nu au finalizat învăţământul primar obligatoriu;
 • Implementarea de măsuri preventive de părăsire a şcolii prin activităţi de sprijin educaţional intensiv la Limba Română şi Matematică/Istorie pentru 500 elevi din clasele IX-XII/XIII;
 • Acordarea de subvenţii, burse şi premii celor 810 beneficiari ai proiectului;
 • Spijinirea beneficiarilor proiectului în dezvoltarea personală prin activităţi de mentorat, orientare şi consiliere;
 • Organizarea unei tabere pentru dezvoltarea personală a elevilor romi;
 • Dezvoltarea competenţelor personalului implicat în măsuri de prevenire şi corectare a părăsirii şcolii prin organizarea a 2 cursuri de formare şi 3 sesiuni de schimb de experienţă;
 • Elaborarea unui studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurie a şcolii în cele 5 regiuni în care se desfășoară proiectul;
 • Organizarea unei campanii pentru creşterea nivelului de informare şi conștientizare al membrilor comunităţilor de romi şi personalului implicat în măsuri de prevenire şi corectare a părăsirii şcolii;
 • Realizarea unei conferinţe europene privind măsurile de menţinere şi reintegrare în şcoală a copiilor romi.