Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Echipa proiectului

 

Fundaţia Roma Education Fund Romania:

 

Dănuț Dumitru Manager proiect
Ana Maria Cojocaru Responsabil Financiar
Octavian Rusu Consilier juridic
Roxana Căcina Expert implementare
Vladimir Dohatcu Asistent monitorizare date
Gabriela Radu Expert Monitorizare și Evaluare
Marius Savu Expert baza de date
Mihaela Dajiu Expert Publicitate și Informare
Elena Radu Expert Principal A Doua Șansă
Diana Ciulei Expert Principal Sprijin  Intensiv Educațional
Eduard Lepădatu Asistent manager

 

Partenerul 1 – Agenţia de Dezvoltare Comunitară ,,ÎMPREUNĂ”:

 

Cătălina Olteanu Coordonator mentorat
Alexandra Hosszu Asistent mentorat
Victor Ciobotaru Asistent mentorat