Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Subvenții

 

METODOLOGIE DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR SEI  ÎN CADRUL PROIECTULUI

 1. Beneficiari
 • elevii din clasa a X-a – XII/XIII-a, beneficiari de sesiuni de mentorat și de sprijin educațional intensiv la Limba și Literatura Română și Matematică/Istorie.
 1. Scopul subvențiilor

Acordarea de către REF Romania a unei subvenții sub forma unui pachet integrat de servicii și sprijin financiar pentru participarea elevului la programul de sprijin educațional implementat de REF Romania. Subvenția este acordată în cadrul proiectului Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi  –  ID 140080, finanțat prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Părintele va utiliza subvenția primită în cadrul proiectului doar în scopul asigurării elevului beneficiar a unor condiții necesare pentru frecventarea școlii și continuarea studiilor de către elevul beneficiar.

 1. Tipul subvențiilor
 • Subvenții de studiu – se vor acorda pentru un an școlar tuturor celor 500 de elevi, beneficiari ai programului de sprijin educațional intensiv, care vor respecta condițiile de acordare a subvenției.
 • Subvenții de excelență – se vor acorda pentru 6 luni, suplimentar subvenției de studiu, pe baza evaluării progresului educațional înregistrat pe parcursul anului școlar 2014-2015. Vor primii subvenții de excelență elevii care se clasează în primii 40 de beneficiari, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale, analizate prin baza de date creată în cadrul proiectului.
 • Subvenții de progres studiu – se vor acorda pentru 3 luni, suplimentar subvenției de studiu, pe baza evaluarii progresului înregistrat la finalul celor 2 semestre școlare. Subvențiile de progres vor fi oferite primilor 300 de elevi care vor dovedi îmbunătățirea frecvenței școlare, un progres academic și de dezvoltare personală la un nivel mediu, conform analizei facute de experții principali SEI și ADS.
 • Acordarea subvențiilor pentru beneficiarii elevi ai claselor IX – XI/XII se va realiza în luna a 4-a, a 8-a și a 12-a. Subvențiile sunt acordate pentru fiecare lună, dar plătite în 3 tranșe.
 • Subvenția speciala acordata beneficiarilor din clasele XII/XIII se va acorda suplimentar, pentru absolvenții liceului care vor dovedi, cu diploma de bacalaureat (adeverință de obținere a diplomei de bacalaureat), primilor 90 de elevi cu mediile cele mai mari.
 1. Obligațiile beneficiarului
 • Să participe la sesiunile de sprijin educațional intensiv și de mentorat;
 • Să nu absenteze nemotivat de la sesiunile de mentorat – numărul maxim permis de absențe nemotivate este de 1 absenţă pe lună la oricare dintre întâlniri (sesiunile de grup sau individuale) și maxim 6 absențe la sesiunile de mentorat pe an;
 • Absența beneficiarului la sesiunile SEI și de mentorat va fi posibilă numai în următoarele situații:
  • accidente cu vătămări corporale grave atestate de medicii specialiști;
  • contactarea unor boli grave/cronice care necesită tratament;
  • deces în familie;
  • alte situații medicale;
  • situații de forță majoră.
 • Să nu absenteze nemotivat de la școală – numărul maxim permis de absențe nemotivate cumulate la școală este de 50 absențe pe an școlar, câte 25 pe fiecare semestru.
 • Situația absențelor va fi monitorizată de mentorii și de monitorii școlari;
 • Să nu aiba corigențe;
 • Să nu facă nimic de natură ce poate aduce prejudicii imaginii proiectului, sub sancțiunea de daune într-un cuantum egal cu valoarea totală a prezentei convenții.

 

METODOLOGIE DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR A  DOUA ȘANSĂ  ÎN CADRUL PROIECTULUI

 1. Beneficiari
 • Adulți de etnie romă, beneficiari de măsuri corective de părăsire a școlii prin participarea la programul de tip A Doua Șansă
 1. Scopul subvențiilor

Acordarea de către REF Romania a unei subvenții sub forma unui pachet integrat de servicii și sprijin financiar pentru participarea adultului la programul de tip A Doua Șansă, implementat de REF Romania. Subvenția este acordată în cadrul proiectului Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi  –  ID 140080, finanțat prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Părintele va utiliza subvenția primită în cadrul proiectului pentru a-și asigura anumite condiții necesare pentru frecventarea școlii și continuarea studiilor.

 1. Tipul subvențiilor

Subvenții ADS vor fi acordate lunar tuturor celor 310 beneficiari ai programului de tip A Doua Șansă, pe baza rezultatelor școlare, a participării la școală și la sesiunile de prevenire/corectare a părăsirii școlii (mentorat și programul A doua Șansă).

Subvenții absolvire ADS vor fi acordate pentru 235 beneficiari care vor finaliza Anul I al programului tip A Doua Șansă, în funcție de media de absolvire și a rezultatelor obținute în perioada de implementare a metodologiei Ministerului Educației și Cercetării Științifice și analizate de către Expertul Principal ADS, angajat al REF Romania.

 1. Obligațiile beneficiarului
 • Să participe la programul de tip A doua Șansă și la sesiunile de mentorat specifice din cadrul măsurilor corective de părăsire a școli
 • Să absolve modulele din cadrul programului ADS;
 • Să nu facă nimic de natura ce poatea aduce prejudicii imaginii proiectului, sub sancțiunea de daune într-un cuantum egal cu valoarea totală a prezentei convenții.