Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sprijin Educațional Intensiv

 

Componenta de Sprijin Educaţional Intensiv din cadrul proiectului “Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi”, presupune sprijin acordat de către cadre didactice calificate, angajate prin proiect, celor 500 de elevi romi din clasele IX-XII/XIII aflaţi în risc de părăsire timpurie a sistemului educațional, selectaţi, din care 250 sunt fete. Astfel, se asigură prevenirea părăsirii şcolii în cazul elevilor cu risc de abandon şcolar şi sprijinirea lor pentru finalizarea ciclului liceal. Elevii de liceu selectaţi vor fi beneficiari ai următoarelor categorii de servicii:

 • sesiuni suplimentare la materiile Limba și Literatura Română şi Matematică/Istorie pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele la aceste materii
 • servicii integrate de mentorat şi burse.

De ce se acordă sprijin educațional intensiv elevilor?

 • Pentru a preveni situaţiile de abandon şcolar prin îmbunătăţirea rezultatelor școlare ale elevilor de liceu aflați în situaţie de risc de părăsire a școlii;
 • Pentru a asigura accesul egal la o educaţie de calitate pentru elevii romi;
 • Pentru a crește oportunitățile de accesare a învățământului superior;
 • Pentru a crește șansele de a finaliza învățământul secundar și de a accesa un loc de muncă stabil.

Rezultate aşteptate:

 • 500 de elevi de liceu vor beneficia de sesiuni SEI la Limba Română și Matematică/Istorie;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor și a rezultatelor școlare ale elevilor beneficiari la Limba Română și Matematică/Istorie;
 • Îmbunătățirea frecvenței școlare și a interesului față de școală;
 • Finalizarea cu succes a clasei în care sunt înscriși elevii SEI și continuarea studiilor;
 • Pentru elevii de clasa a XII-a/a XIII-a – promovarea examenelor naționale de bacalaureat și accesarea învățământului superior de un număr cât mai mare de elevi romi.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României