Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activitatea de mentorat din proiectul ”Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi”

Bucureşti, 12.06.2015

Ieri, 11 iunie 2015, la Colegiul Economic ”Viilor”, în cadrul activității de mentorat din proiectul ”Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi” – ID 140080, a avut loc piesa de teatru ”Discriminarea în școală” susținută de elevii beneficiari ai proiectului. Piesa de teatru promovează și Campania împotriva discursului instigator la ură, inițiativă luată de elevii actori ce fac parte din grupul Youth Voice Viilor.

Piesa de teatru, inspirată din viața reală, prezintă o tânără de etnie romă transferată la o nouă clasă în care este discriminată de colegi, profesorii având rolul de personaje neutre. Într-un final, fata intrând în conflict cu colegii și nefiind acceptată de aceștia, se hotărăște să se retragă din școala respectivă. Fiind o piesă de teatru forum, o metodă de educație non-formală, spectatorii au putut interveni în acțiunea piesei și au schimbat scenariul, arătând că se pot schimba comportamentele și atitudinile, atât ale opresorilor cât și ale victimei.

Elevii participanți împreună cu profesorii spectatori au fost încântați de piesă și au reușit să schimbe finalul piesei făcându-l actual zilelor noastre. Mulțumim pentru participare !!!

Grupa de elevi de la Colegiul Economic ”Viilor” este consiliată de Mihaela Iancu, mentor  în cadrul proiectului ”Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi” – ID 140080.

Proiectul ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” este iniţiat şi implementat de Fundaţia Roma Education Fund Romania în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi cu Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoara în perioada aprilie 2014 – august 2015. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie. Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) România este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru asigurarea accesului egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.